טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

שאלות נפוצות

מה היתרונות שמפיקה ועדה לתכנון ולבניה העובדת עם חברת טלנכסים?

העברת האחריות לטיפול בנושא זה לידי גורם מקצועי ואמין, מורידה את העומס מעובדי הרשות המקומית, המטפלים כיום בנושא, ומפנה את זמנם לטיפול בהליך הרישוי עצמו, תוך העברת האחריות לביצוע תקין לצד ג' המתמחה בנושא.

תיק הפרסומים המופק ע"י החברה נעשה תוך מילוי מלא של דרישות החוק ופתרון בעיות בתהליך, כולל איתור נמענים בעייתיים (נפטרים, שוהים בחו"ל, חברות וכו').

לראש העמוד 
מדוע עדיף להשתמש בשירותי החברה, על פני ביצוע התהליך באופן עצמאי?

דרישות החוק בהליכי רישוי בניה והפקדת תכנית יכולים לגרור את מגיש הבקשה לתהליך מסובך ומורכב ולגרום לתסכול רב. מכיוון שאנו בחברת טלנכסים מתמחים בכל ההליכים הדרושים לפרסום חוקי תכנון ובניה אלו אנו בנינו מודל שירות הממלא את כל דרישות החוק בצורה היעילה והמדוייקת ביותר.


מניסיוננו אנו למדים שחלק ניכר מאוכלוסיית המבקשים הינם חברות יזמיות או קבלנים שהטיפול בנושא זה מהווה מטרד עבורם. אלה מקבלים שרות זה בברכה, תוך הכוונה מסודרת של הרשות המקומית. טיפול מוסדר בנושא מונע טרטור והתרוצצות בין גורמים בירוקרטים שונים (לשכת רישום מקרקעין, משרד הפנים, תצהירי עו"ד, משרדי פרסום, דואר), חוסך זמן וכסף.


איתור הבעלים ומסירת ההודעות לזכאים מתבצע על פי נוהל ברור המתבסס על רשימות הבעלים, כפי שמופיעות בנסחי הטאבו של החלקות. זאת תוך בדיקת המען הידוע של הבעלים, כפי שמופיע ברישומי משרד הפנים. דרך עבודה זו מובילה לאיתור מדויק של הבעלים הזכאים לקבלת ההודעה. במקרים של בעלים השוהים בחו"ל או חברות, יאותר בא כוחם המטפל בנכס. וידוא הכתובת נעשה טלפונית עם הבעלים. כך מובטח שהודעות הדואר הרשום נשלחת לכתובת נכונה, ואכן תימסר לנמען ולא תחזור כ"כתובת לא נכונה" או מכתב ש"לא נדרש".

לראש העמוד 
כיצד מקבלים הצעת מחיר?

לקבלת הצעת מחיר יש למלא הטפסים ולשולחם אלינו בפקס או במייל בצירוף נוסח הפרסום ויתר הטפסים שנתקבלו מהעירייה או הועדה המקומית/אזורית.

את הצעת המחיר אנו נשלח בפקס או במייל.

לאחר אישור הצעת המחיר על ידי חתימת הלקוח, נוכל להתחיל בהליכי הפרסום.

יש לוודא טלפונית כי הזמנת העבודה התקבלה והחברה יכולה להתחיל בתהליך הפרסומים.

 

            פקס: 03-5288855                                                   מייל: info@telenechasim.co.il

לראש העמוד 
מהו סדר העבודה בכל תיק?

בבקשות להקלה/שימוש חורג: על פי רוב הליך העבודה מתחיל בפרסום בעיתונות. לאחר מכן - שלב מסירת ההודעות בכתובת הבקשה ובכתובות הגובלות לה. מסירת ההודעות נעשית על ידי שליח מטעם החברה העובר בכל כתובת ומחתים הדיירים על קבלת ההודעה. בשלב הבא, המידע שנאסף ע"י השליח מעובד במשרד, במטרה לוודא כי אכן נמסרו הודעות לכל בעלי הנכסים. 

במקרים בהם הנכס מושכר או בדמי מפתח אנו מאתרים את כתובת בעל הנכס ושולחים את ההודעה בדואר רשום לכתובתו העדכנית. החברה פותרת את כל בעיות האיתור כולל במקרה של בעלים שנפטרו - איתור יורשים, בעלים בחו"ל, מציאת בא כוחם, איתור חברות וכו'. בתום כל הליכי הפרסום אנו אוספים את גזרי העיתונות, חתימות הדיירים ואישורים על שליחת דואר רשום ומנפיקים תצהיר אודות ביצוע כל דרישות הועדה.  החומר יימסר ללקוח או לועדה המקומית.

בתכנית בנין עיר: הליך העבודה מתחיל גם כן בפרסום בעיתונות. לאחר מכן אנו מפיקים את השלטים ועל סמך תרשים הסביבה והוראות התכנית נקבע מיקום השלטים בהתייעצות עם הועדה והאדריכל ואנו ומציבים אותם בשטח. בנוסף מוצבות מודעות על לוחות המודעות העירוניים בשכונות הגובלות בשכונה בה חלה התכנית. במקרים בהם יש לבצע מסירת מודעות - לבעלים בחלקות הגובלות, התהליך נעשה כמו בהליך הקלה / שימוש חורג.

בתום כל הליכי הפרסום אנו אוספים את גזרי העיתונות, תיעוד הצבת השלטים ותליית מודעות (תמונות) ומנפיקים תצהיר המאמת כי אכן כל דרישות הועדה בוצעו. החומר נמסר ללקוח או לועדה המקומית.

לראש העמוד 
כמה זמן אורכת העבודה?

העבודה אורכת לכל היותר שלושה שבועות.

לראש העמוד 
מי קובע את נוסח הפרסום?

נוסח הפרסום נקבע על ידי הועדה לתכנון ובניה וניתנת למגיש הבקשה עם פנייתו לועדה.

במקרים מסויימים יהיה אחראי עורך הבקשה למלא את נוסח הפרסום.

לראש העמוד 
מהי "מסירה אחרונה"?

מסירה אחרונה- הכוונה לתאריך מסירת ההודעה האחרונה לזכאים. תאריך זה מצויין בתצהירים הנמסרים לעירייה.

מתאריך זה מתחילים לספור את הימים להתנגדויות.

בהליכי פרסום לרישוי בניה, רישוי עסקים ואישור תכנית (סעיף 117):  נתונים 14 יום להתנגדויות (ברוב העיריות ימים אלו לא כוללים שבתות, חגים ומועדים).

בהליכי פרסום הפקדת תוכנית (סעיפים 89, 89א): מיום הצבת שילוט באתר למשך 60 הימים הנתונים להתנגדויות.

 

לראש העמוד 
מי מגיש את החומר לועדה?

בקשות שהוגשו בועדות בהן החברה עובדת בקשר חוזי יוגש החומר ע"י נציג החברה.

בקשות שהוגשו משאר אזורי הארץ, החומר יישלח בדואר אל הלקוח או לאדריכל/מהנדס (בהתאם לבקשת הלקוח)

לראש העמוד 
מה ניתן לעשות במקרה שתיק הפרסומים אבד לאחר מסירתו לועדה?

לחברה ארכיון דיגיטלי הכולל את כל הפרסומים שבוצעו על ידה משנת 1999 ועד היום. בארכיון שמורה כל הניירת הנלווית לכל תיק פרסומים שבוצע, כולל חתימות השכנים על קבלת ההודעה. במקרה שהחומר אבד והלקוח נזקק לו מכל סיבה שהיא,  ניתן לשחזרו תוך זמן קצר, בכל עת שהיא.

לראש העמוד 
סירקין 26 תלאביב 63562 | טל. 03-5288830 | פקס. 03-5288855
דרונט בניית אתרים