טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

יתרונות השירות

מניסיוננו אנו למדים שחלק ניכר מאוכלוסיית מוצאים את הטיפול בנושא כמטרד עבורם. אלה מקבלים שרות זה בברכה, תוך הכוונה מסודרת של הרשות המקומית. טיפול מוסדר בנושא מונע טרטור והתרוצצות בין גורמים בירוקרטים שונים (לשכת רישום מקרקעין, משרד הפנים, תצהירי עו"ד, משרדי פרסום, דואר), חוסך זמן וכסף.

פרסום:
הגהה קפדנית של נוסח ההודעה, תוך התחייבות להעמדת ההודעה בגודל האידיאלי, ובדוגמת אותיות אותו תקבע העירייה. טלנכסים תעניק הנחה ממחירי המחירון הרשמיים של העיתונים הנדרשים ותתחייב לבצע את הפרסום במחיר הזול בארץ.
חברת "טלנכסים" מפרסמת את מודעות התכנון והבניה באופן מרוכז. המודעות מתפרסמות בעמוד נפרד תחת הכותרת "מודעות תכנון ובניה". כל המודעות המתייחסות לעיר מסוימת מופיעות תחת כותרת שם העיר ומסודרות אלפביתית על פי שם הרחוב. אופן פרסום זה נועד ליישם את מטרות החוק ויידוע הציבור בדרך ברורה ונגישה לאזרח.
(רצ"ב דוגמא מתוך עיתון "הארץ").
 
מסירת ההודעות :
לבעלי זכויות במקרקעין: איתור הבעלים ומסירת ההודעות לזכאים מתבצע על פי נוהל ברור המתבסס על רשימות הבעלים, כפי שמופיעות בנסחי הטאבו של החלקות. זאת תוך בדיקת המען הידוע של הבעלים, כפי שמופיע ברישומי משרד הפנים. דרך עבודה זו מובילה לאיתור מדויק של הבעלים הזכאים לקבלת ההודעה. במקרים של בעלים השוהים בחו"ל או חברות, יאותר בא כוחם המטפל בנכס.
 
וידוא הכתובת נעשה טלפונית עם הבעלים. כך מובטח שהודעות הדואר הרשום נשלחת לכתובת נכונה, ואכן תימסר לנמען ולא תחזור כ"כתובת לא נכונה" או מכתב ש"לא נדרש".


למחזיקים: מסירת הודעה לדיירים בכתובות מבטיחה הגעה לכל המחזיקים (דיירים בשכירות, דמי מפתח וכו'). 
 

חזרה לרישוי בניה ועסקים

הדפסשלח לחבר
סירקין 26 תלאביב 63562 | טל. 03-5288830 | פקס. 03-5288855
דרונט בניית אתרים