טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

בניין ערים

מטרת הפרסום לעניין הליכי תכנון, הינה להביא לידיעת הציבור מידע לגבי שינויים מתוכננים בסביבת המגורים. יידוע הציבור מתבצע במספר שלבים של אישור התכנית: הודעה על הכנת תכנית, הודעה על הפקדת תכנית והודעה על אישורה או דחייתה של התכנית (סעיפים 77, 89, 89א, 117 לחוק, בהתאמה).


בהתאם לדרישות סעיפי החוק הנ"ל, פרסום ההודעות לגבי הליכי תכנון מתבצע במספר דרכים:

1. פרסום בשלושה עיתונים.
2. תליית הודעה באתר ועל לוחות מודעות בשכונות הגובלות וצילום דיגיטאלי.
3. הכנת שלטים להצבת מודעה באתר וצילום דיגיטאלי של השלט.
4. הגשת תצהיר עו"ד בדבר ביצוע העבודות בסעיפים הנ"ל.


.

סירקין 26 תלאביב 63562 | טל. 03-5288830 | פקס. 03-5288855
דרונט בניית אתרים