טלנכסים בע"מ פרסום הודעות תכנון ובניה

לוח טלנכסים בע"מ

 החברה מפרסמת את מודעות התכנון והבניה באופן חד שבועי מרוכז.

המודעות מתפרסמות בתוך לוח, הנושא כותרת "מודעות בעניין תכנון ובנייה". כל המודעות מרוכזות ליום פרסום אחד (בד"כ יום ה' בשבוע), וממויינות על פי שם העיר. הלוח מסודר באופן אלפביתי ע"פ שם העיר וכל המודעות המתייחסות לעיר מסוימת, מופיעות כשהן מסודרות אלפביתית ע"פ שמות הרחובות בהן הוגשו הבקשות.  לנוחיות הקורא, מודגשת הכתובת וכן מהות ההודעה. המודעות מועמדות בגודל האידיאלי, בהתייעצות עם העירייה, תוך בחירת העיתונים הזולים בכל עת.

אופן פרסום זה, נועד להקל על האזרח המעוניין לברר האם פורסמה בקשה באזור הסמוך לנכס בבעלותו או בחזקתו.

הלוח השבועי  מתפרסם מדי יום ה' בשבוע, בעיתונות הארצית, ועולה לאתר החברה מדי יום א', בשבוע שלאחריו.  הלוח מופיע בתוך ארכיון הפרסומים שבאתר.

למעבר לארכיון הקש כאן:  ארכיון הפרסומים .

 

סירקין 26 תלאביב 63562 | טל. 03-5288830 | פקס. 03-5288855
דרונט בניית אתרים